Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
Szőkefalva (Seuca), Maros megye

 

A szőkefalvi Fény Királynője

 

 

 

Kép

 

 

"Az Istenanya Mária-jelenései és üzenetei" (Gottfried Hierzenberg ­- Otto Nedomansky, Augsburg 1933) című mű az utóbbi kétszáz esztendőben 533 Mária jelenésről számol be. Nem véletlen, hogy sokan ezt az időszakot "Mária-korszak"-nak nevezik. E korszak eseményeit akár jeleknek is fel lehet fogni, melyeken keresztül a Szent Szűz figyelmeztet a mai kor emberének súlyos lelki állapotára, a tömeges elkárhozás veszélyére, de megjelöli az orvoslás eszközeit és módját is.

 

 

 

    Az idén tizennegyedik éve annak, hogy Szőkefalván a "rendkívüli események" felkavarták a falu csendjét. Évek óta több ezer ember zarándokol Szőkefalvára, a Mária jelenés színhelyére, hosszú sorokban várakoznak, hogy szentgyónásukat elvégezhessék, imádkozó csoportoktól hangos a zsúfolásig megtelt templomkert.

     A szőkefalvi Mária-jelenések 1995-ben kezdődtek. Azóta minden évben három jelenés volt. A Szűzanya márciusi bejelentése szerint 2005. június 17-én történt az utolsó jelenés. E napon több tízezer ember imádkozva várta a délután öt órát, a jelenés pillanatát. Az üzenet így szól:

 

 

      Imádkozzatok velem mindennap 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely zarándokhely marad. Minden év június 17-én különleges kegyelmeket árasztok ki itt.

     Gyermekeim, ne felejtsétek el, amire tanítottalak titeket, s amit mondtam nektek. Az én Szent Fiam kéri tőletek, hogy cselekedjetek! Szeressétek felebarátaitokat,  mint önmagatokat. Imádkozzatok, mert imáitokkal sok örömet szereztek nekem.

     Ne feledkezzetek el az imádságról és a böjtről, és töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam.

     Ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Mindnyájatokat szeretlek!

     A nevem itt, ezen a helyen "A Fény Királynője".

 

 

     Sokan hisznek az égi jelenésben, mások kételkednek, többen óvatosak, tartózkodóak a hallottakkal és látottakkal kapcsolatban; s vannak, akik így nyilatkoznak: "Nekem elég az Evangélium". Egyeseknek az üzenet tartalma, míg másoknak a jelenés hitelessége okoz nehézséget. Jogos az óvatosság, de szükséges az odafigyelés is. Az újszövetségi Szentírásban a nemzetek apostola, Szent Pál is óvatosságra int: "Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg" (1Tessz 5,20).

     Ami a szőkefalvi üzenetek tartalmát illeti, abban az a rendkívüli, hogy nem találok benne semmi rendkívülit. Egy jelenés kivételével mindegyiken részt vettem, és személyes véleményem szerint, amit a Szűzanya kér, üzen és tanít; az összhangban van a kinyilatkoztatással; például a tizedik nyilvános jelenés alkalmával (2001. december 2.) ezt kéri a jelenlévőktől:

 

    "Tisztítsátok meg lelketeket, szíveteket a szentgyónásban és szentáldozásban, legyetek a szeretet eszközei, legyetek a béke eszközei."

 

     Az Isten és felebarát szeretete nem ismeretlen számunkra, de a főparancsolat megtartásában minden bizonnyal hiányosságok mutatkoznak. Az imádság, az engesztelés, a böjtölés sem ismeretlen a hívő ember számára, csak esetleg elfáradtunk, vagy nem helyesen tesszük azt, amit teszünk. Ezért kéri a Szűzanya, hogy szívből imádkozzunk, őszintén szeressünk; mert csak így győzhető le a gonosz, mely körülvesz bennünket, és keresi, hogy kit nyeljen el.

     A hitelesség megállapítása az egyházi tanítóhivatal feladata. A katolikus teológia tanulmányozza és tanítja a természetfölötti jelenségek isteni eredetének ismertető jeleit, melyeknek feladata kimutatni, hogy a jelenség, ill. üzenet nem mond ellent a kinyilatkoztatásnak.

     Szőkefalván a kegyelem kiáradása tíz év alatt jó gyümölcsöt termett, és hiszem, hogy még fog teremni, ha a zarándokok a jelenés befejezése után is hűségesek maradnak. Hiszem, hogy a gondviselésnek terve volt és van a Szűzanya látogatásával:

 

    "Jöjjetek e helyre, ahol sok kegyelmet kaphattok. Ne féljetek! A Sátán nem tud nektek ártani, ha fel vagytok fegyverkezve az imádság fegyverével" (2003. február 22.).

 

    A jelenések által a Szűzanya az Egyház újjászületését készíti elő, mely elsősorban azt jelenti, hogy el akar indítani és támogatni akar bennünket az állandó megtérés és a lelki megújulás útján. Ezek az égi jelek arra indítanak, hogy a Mária jelenéseket karizmatikus impulzusoknak fogjuk fel.

 

 

 

SZŰZANYA JELENÉSEI, ÜZENETEI SZŐKEFALVÁN 1998-2005 között

 
    1998. november 4.

    
1. Este 11 órakor Rózsika családi házában veszi kezdetét a jelenés
nyilvánossága. A családon kívül néhány szomszéd és barát is jelen volt.
A Szűzanya azt kéri, hogy Rózsika a dicsőszentmártoni középiskola
tanulói számára beszéljen egy konferencia keretében a hitről. Ez meg is
történik.

    
1999. március 21.

    
2. A Szűzanya Rózsika otthonában este 11 órakor kéri, hogy alakítsanak
egy római katolikusokból álló héttagú engesztelő közösséget, valamint
egy ugyancsak héttagú ortodox román nyelvű imacsoportot. Mindkét
imádkozó közösségben szent-olvasóval imádkozzanak - Isten irgalmát
kérve - egy falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért.
(Május végén példátlan jégverés tönkretette Szőkefalva kivételével a környék
minden faluját. A termés elpusztult és legtöbb helyen a házak ablakait
is bezúzta a jég. Gálfalva, Mikefalva, Sátoros, Dicsőszentmárton, Domó,
Ádámos., Botorka, Királyfa és Bogács 100 %-os károsodást szenvedtek.
Szőkefalván viszont nemcsak, hogy minden kártól mentesek maradtak,
hanem a termés gazdagabb volt, mint valaha. A nagyrészben még 2001-ben
is hitetlenkedő szőkefalvaiak úgy emlegetik ezt az eseményt, hogy kell
lennie valaminek ebben a Mária jelenésben, mert a láthatatlan
természtfeletti világ keze mutatkozott meg ebben a természeti
katasztrófában.)

    
1999. június 17.

    
3. Ne féljetek gyermekeim, nehéz idők jönnek, legyetek felkészülve
imával, böjttel kenyéren és vízen. Imádkozzátok a Rózsafűzért és a
Keresztúti ájtatosságot. Legyetek felkészülve ezekben a hónapokban. Ne
féljetek drága gyermekeim, mert Én veletek vagyok minden nap és minden
percben. Jól készüljetek fel, gyónjatok és áldozzatok, imádkozzatok
gyakrabban, olvassatok minden nap egy részt a Szentírásból és aznap
próbáljatok aszerint élni! Én betakarom őket a Védő, Szent palástommal.
Legyetek felkészülve szentelt vízzel, szentelt gyertyákkal és
tömjénnel. Egy égi ajándékot adok neked, mostantól fogva lelki
betegeket fogsz gyógyítani, de ajándékba kaptad és ajándékba add. Légy
figyelmes, mert a sátán nagyon haragszik rád és félre akar vezetni
ebből az erős hitedből. Virrasszál! Imádkozz naponta három Rózsafűzért
és a Keresztúti ájtatosságot. Elfogadtam az imacsoport imáit, gyűljetek
össze szerdán és pénteken, és imádkozzátok a Rózsafűzért és a
Keresztutat. Áldásomat adom a falura és a városra, ahova kérted. De
tudd meg, ahol te laksz, sok kemény szívű ember van, ami nagyon bánt és
fáj Nekem. Megáldom a kutat és bárki inni kér belőle, adj neki Jézus
nevében.

Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem, hogy
megtérjenek és felkészítsem őket. Abban az időben mindenki maradjon a
házba és imádkozzon. Mostantól kezdve te is megáldhatsz akit akarsz és
aki kéri.

    
1999. november 4.

    
4. A mai napon kérem tőletek, hogy szívetek legyen nyitva Isten előtt,
és imádkozzatok a szívetekkel. Közeledik az ÁDVENT, legyetek
irgalmasok, áradjon belőletek a szeretet, mert a nehéz idők közel
vannak, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ádventi időben
legyetek felkészülve imával, gyónással, áldozással, böjttel szerdán és
pénteken (kenyéren és vízen) és így várjátok a KARÁCSONYT, hogy
tudjátok elfogadni szeretettel és örömmel a SZENT FIAM SZÜLETÉSE
ÜNNEPÉT. Mindegyik ember, aki most itt jelen van, a KARÁCSONY estéjén
is legyen jelen a templomban. Aki megtartja az Én üzeneteimet az ne
féljen a nehéz időktől, mert nem fog elveszni, mert én betakarom a Védő
palástommal. Azt kérem, hogy ez a hely (Szőkefalvi Római Katolikus
templom) egy imaközpont legyen.

    
2000. március 8.

    
5. Következik a Nagyböjt, legyen szívetek nyitva! Imádkozzatok,
imádkozzatok, imádkozzatok! Tartsatok böjtöt kenyéren és vízen,
hétfőn, szerdán és pénteken. Imádkozzatok naponta három Rózsafűzért és
a Keresztutat; gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban, és olvassatok
mindennap egy részt a Szentírásból és próbáljatok aznap aszerint élni.
És így várjátok a Szent Fiam feltámadását. Imádkozzatok egy Rózsafűzért
a Szentatyáért, mert nagy szüksége van rá. Ne féljetek a nehéz
időktől, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok. S aki elfogad
engem Anyának, Én azt segíteni fogom. Legyetek felkészülve, mert
kezdődnek a figyelmeztetések. Ne féljetek, mert Én fogom a kezeteket,
hogy ne essetek a szakadékba.

    
2000. június 17.

    
6. Most ebben a percben nyissátok ki szíveteket, ne tartsátok
összeszorítva, megkövesedve szíveteket! Hagyjátok, hogy hatoljon be a
szívetekbe a Szeretetnek a Fénysugara. Ne féljetek ezektől az időktől,
mert Én veletek vagyok, nem hagylak el titeket. Betakarlak a szent
palástommal. Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem azért,
hogy vezessem lépteiteket a Szent Fiamhoz. Imát kérek tőletek, és
áldozatokat, és böjtöt. Töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok
Jézust egyedül. És Ő segít titeket minden nehézségben, minden
betegségben és problémáitokban.

    
2000. október 21.

    
7. Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy
imádkozzatok! Keressétek! Keressétek! Keressétek! Minél gyakrabban az
Én Szent Fiamat! Kérem, hogy végezzetek kilencedeket és imádkozzatok az
Én szándékomra! Kérem a böjtöt tőletek, drága Gyermekeim! Gyónjatok és
áldozzatok! Legyetek türelmesek, mert közeledik a nagy figyelmeztetés.
Ne féljetek, mert én veletek vagyok! Figyeljétek meg jól nagyon ezt az
üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak,
mert közeledik az Én Szeplőtelen Szívem győzelme!

    
2001. február 11.

    
8. Közeledik a Nagyböjt. Kérem, hogy ebben a Nagyböjtben tisztítsátok
meg lelketeket. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Böjtöljetek
kenyéren és vízen: hétfőn, szerdán és pénteken. Gyónjatok és áldozzatok
minél gyakrabban! Legyetek irgalmasak! Kérem, hogy szeressétek egymást
Drága Gyermekeim! De olyan szeretettel, amit meg kell élni nap mint
nap. Így várjátok az Én Szent Fiam nagy ünnepét! Kérem, hogy a ti
lelketek is támadjon fel a bűn fekete mélységéből. Nehéz idők jönnek.
De ne féljetek, mert a Szent Fiam és Én veletek vagyunk. Az Én Szent
Fiammal együtt azt kérjük tőletek, hogy imádkozzatok és elmélkedjetek
legalább egy negyedórát mindennap.

    
2001. június 17.

    
9. Kérem, hogy imádkozzatok minél többet. Nagy szükség van, főleg a
Rózsafüzér imára. Ezzel az imával fogom megkötözni a sátánt. Nagy
szükség van az imára, az Én Szent Fiam is kéri. Mindnyájatokat
szeretlek és az Én védő palástom alá akarlak gyűjteni. Az Én Szent Fiam
kevés időt adott, hogy még hozzátok eljöjjek. Tartsátok meg üzeneteimet
és ne féljetek! Imádkozzatok, amíg örömmé válik számotokra az ima.

    
2001. szeptember 22.

    
10. Kérünk benneteket, a Szent Fiam és Én, hogy ne lankadjatok az
imában. Még többet imádkozzatok, mert nehéz idők várnak rátok. Drága
gyermekeim, a Szent Fiam kéri, hogy vegyetek részt a szentmiséken,
látogassátok Őt minél gyakrabban az Oltáriszentségben, és még kéri az
Én Szent Fiam, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy Ő szeret titeket.
Imádkozzatok és teljesítsétek amit Szent Fiam kér és a Mennyei Atya.

    
2001. december 2.

    
11. Beléptetek az adventi időbe. Az én Szent Fiam kéri, hogy
imádkozzatok még többet, böjtöljetek és legyetek irgalmasok.
Tisztítsátok meg szíveteket, lelketeket szent gyónással. Legyetek a
Szeretet eszközei, a Béke eszközei. Karácsony szombatján nyissátok meg
megkeményedett szíveteket, hogy meg tudjon születni az Én Szent Fiam és
meleg lakhelyre találjon a Ti szívetekben. Ne feledkezzetek meg
szeretni, szeressétek egymást igazi Szeretettel.

    
2002. március 15.

    
12. Egyesek beléptek, mások most lépnek be a Nagyböjtbe. Kérlek
titeket, hogy tartsatok bűnbánatot. Arra van szüksége az Én Szent
Fiamnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Imádkozzátok a rózsafűzért és a
keresztutat naponta. Böjtöljetek úgy, ahogyan már kértem: Hétfőn,
Szerdán és Pénteken, kenyéren és vízen. Tisztítsátok meg lelketeket a
szentgyónásban, hogy tiszta legyen. Ahogyan a virág kinyílik május
hónapjában, úgy nyíljon ki a ti szívetek is a bűn fekete felhőjéből.
Szeretlek mindnyájatokat. Éljetek békében, testvériségben és
szeretetben. Mindnyájatokat az Én palástom alá akarlak helyezni, azokat
is, akik nem akarnak engem. Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy
május 17-én Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra. Ti vagytok a jövő
alapjai. Jöjjetek, hív az Én Szent Fiam.

    
2002. június 17.

    
13. Drága gyermekeim, kérlek titeket úgy, mint más alkalommal, hogy
imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafűzért, böjtöljetek kenyéren és
vízen, gyónjatok és áldozzatok. Nehéz idők várnak rátok, de ne
féljetek, mert Én veletek vagyok. Ha nem tartjátok meg üzeneteimet, el
fogtok veszni. én segíteni akarlak titeket, azért küldött engem az Én
Szent Fiam. Ne hagyjátok egyedül az Én Szent Fiamat az
Oltáriszentségben. Mindnyájatokat szeretlek, és betakarlak védő
palástommal. Szeressétek és ne gyűlöljétek egymást. Jöjjetek erre a
helyre, ahol sok kegyelem árad reátok. Hívjátok segítségül a
Szentháromságot. Sose hanyagoljátok el azt, hogy kérjétek a Szentlélek
segítségét.

    
2002. október 12.

    
14. Kegyelmi időben éltek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
Nagy szükség van a ti imátokra. Az Én Szent Fiam kéri, hogy szeressétek
egymást. Kérem, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét, hogy a
Szentlélek szálljon le reátok a hét ajándékával, mert nagyon kevesen
tették meg ezt.

    
2003. február 22.

    
15. Kérlek, könyörgök hozzátok, hogy imádkozzatok a békéért. Nagy
veszélyben van a béke. Segítsetek engem és Szent Fiamat, a böjtötökkel,
imáitokkal és áldozatvállalásaitokkal. Nagy figyelmeztetések várnak
rátok. Ne féljetek, Én veletek vagyok és mindnyájótokat betakarlak
védőpalástommal. De tartsátok meg üzeneteimet. Keressétek az Én Szent
Fiamat az Oltáriszentségben. Eljött az az idő, amikor éjjel-nappal
kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet
kaptok. Ne féljetek semmitől, mert a sátán nem tud ártani, ha föl
vagytok fegyverkezve az imádság fegyverével.

    
2003. június 17.

    
16. Nehéz idők várnak rátok. Nemsokára. Tartsátok meg (éljétek meg)
üzeneteimet és megtaláljátok az utat Szent Fiam felé. Drága gyermekeim,
meghívlak benneteket újra az imára és a böjtre, mert böjttel és imával
állíthatjátok meg a természeti katasztrófákat. Az Én Szent Fiam mondta:
ahogy a virágnak szüksége van a vízre, úgy nektek is szükségetek van az
imádságra és a szeretetre. Szeressétek, szeressétek egymást drága
gyermekeim, ne gyűlölködjetek. Ne Féljetek. Én veletek vagyok, legyetek
készen. Mindnyájatokat védő palástom alá helyezlek. Már sokszor
megígértem nektek. Ne féljetek.

    
2003. október 2.

    
17. Kérem, hogy imádkozzatok. Az Én Szent Fiam is kéri, hogy
imádkozzatok sokat, míg az imádság örömmé válik számotokra.
Imádkozzatok a családban és a csoportokban. Imádkozzatok az én
szeretett fiamért, a pápáért. Nagy szüksége van a ti imáitokra. Ne
féljetek, én veletek vagyok. Szeretlek titeket. Szeressétek egymást,
ahogy az én Szent Fiam szeret titeket. A szeretet mindenek fölött van,
szeressétek egymást! A szeretettel lefegyverzitek a Sátánt. Az ég tele
van szeretettel, szeretetből van alkotva.

    
2004. február 26.

    
18. Most beléptetek a nagyböjti szent időbe. Imádkozzatok, imádkozzatok
minél többet, mert nagy szükség van a ti imáitokra. Már mondtam, és
most újra mondom, hogy imádkozzatok! Ajánljátok fel magatokat az én
Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek.
Szeretlek mindnyájatokat és betakarlak védő palástommal, és nem akarom,
hogy egy is elvesszen közületek, de csak akkor, ha ti is akarjátok.
Szeressetek! Ebben a Nagyböjtben imádkozzatok és szeressetek! Szeresse
egyik a másikat, és ne gyűlölje! A szeretet mindenek fölött áll. Ne
felejtsétek el ezt!

    
2004. június 17.

    
19. Imádkozzatok és legyetek a Szeretet és a Béke hordozói.
Törekedjetek arra, hogy a Szentség útján járjatok. Elkövetkezett az az
idő, amikor meg kell találjátok azt az Utat, amely az én Fiamhoz vezet.
Az én Fiam Szent Szíve mindig nyitva áll és vár titeket. De csak a
Szentség által tudtok eljutni Hozzá. Többször mondtam már nektek, hogy
ne féljetek, bármi is jönne rátok. Én veletek vagyok. Többször
megígértem nektek, legyetek nyugodtak, Én veletek vagyok, és
mindnyájatokat szeretlek.

    
2004. szeptember 4.

    
20. Újra kérem tőletek az imát, minél több imát, mert nagy szükség van
az imára. Kérem, hogy térjetek meg. Kevés idő van még. Kérem, hogy
mindnyájan térjetek meg. Most kezdjétek, ettől a perctől! Most jött el
ez a pillanat. Én a ti Égi Édesanyátok kérem, hogy imádkozzatok. De
imádkozzatok szívből és szívvel.

    
2004. december 11.

    
21. Drága gyermekeim, már többször kértem, hogy imádkozzatok. Most is
kérem tőletek, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok az Én szándékomra.
Kérem, és az én Szent Fiam is kéri tőletek, hogy imádkozzatok,
virrasszatok, gyakoroljátok a szeretetet. Szeressétek egymást drága
gyermekeim! Eljöttem hozzátok, hogy elvezesselek titeket az én Szent
Fiamhoz, de ezt csak szeretettel lehet. Drága gyermekeim, az adventi
időben minél jobban gyakoroljátok a szeretetet, a megbocsátást és
szeressétek ellenségeiteket. Szeressetek és bocsássatok meg!

    
2005. március 10.

    
22. Drága gyermekeim! Az Ég kéri tőletek és én is, kérem, hogy
nyissátok meg szíveteket az imára. Imádkozzatok minél többet,
imádkozzatok. És mostan is ebben az időben imádkozzatok minél többet,
mert nagy szükség van. A Sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket
elnyeljen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Drága
gyermekeim! Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyitott
szívűek, én veletek vagyok. Betakarlak titeket, és nem hagylak
elveszni, ha megtartjátok üzeneteimet. Nehéz idők várnak reátok. Ne
gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdjetek el imádkozni
szívből és szívvel.

    
2005. június 17.

    
23. "Imádkozzatok mindennap velem 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely
zarándokhely marad. Minden év június hónapjában (június 17.)
kegyelmeket árasztok ki itt."   
Drága gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat ezen a
leányomon keresztül. Drága gyermekeim, ne felejtsétek el, amire
tanítottalak eddig titeket, és amit mondtam eddig nektek. Az én Szent
Fiam kéri tőletek, hogy cselekedjetek! Szeressétek felebarátotokat,
mint önmagatokat. Drága gyermekeim, imádkozzatok, mert imáitokkal sok
örömet szereztek nekem. Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és
töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek
hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam.
Drága gyermekeim, többször mondtam nektek, hogy ne féljetek semmitől,

mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal.
Mindnyájatokat szeretlek!
 
A nevem itt, ezen a helyen "A FÉNY KIRÁLYNŐJE"
 

Kép

  
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.