Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az egyházi előírások szerint a pápa halála után 15 nappal meg kell kezdődnie az új pápa megválasztására hivatott konklávé ülésének. A 80. életévüket be nem töltött bíborosok, számszerint 117-en, április 18-án vonulnak be a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák II. János Pál utódját, minden idők 265. vagy 266. egyházfőjét. Összeállításunkból megtudható, melyek azok a legfontosabb fogalmak illetve adatok, amelyeket a pápaválasztás kapcsán ismernünk kell valamint az is, hogy miért nem egyértelmű, sorrendben hanyadik pápa ül majd Szent Péter trónjára.

 

Kép

 

Ki a római pápa?

 

A pápa a római és a görög katolikus egyház feje. A szó a görög "pappasz" és a latin "papa" szóból ered, jelentése "atya". A címet első alkalommal Sziriciusz pápa használta 398-ban, a 7. századtól már csak a mindenkori római püspököt illeti meg. A pápa teljes, de ritkán használt címe Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, Szent Péter apostolfejedelem utóda, az egyetemes Egyház legfőbb papja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Vatikánváros államfője és Isten szolgáinak szolgája. A pápai főhatalom (primátus) tartalma: a pápáé a legfőbb törvényhozói, tanítói, bírói és kormányzati hatalom az egyházban. A katolikus egyház egyetemességének és egységének letéteményese a pápa.

 

Kép

 

Miért Péter az első pápa?

 

Jézus Krisztus apostolokat (magyarul küldötteket) választott ki és hívott meg. Az apostolok utódai a püspökök, a pápa a püspökök között az első - elsőséggel (primátussal) rendelkezik. Róma püspöke Szent Péter utóda abban az értelemben, hogy az egyházban ugyanazt a tisztséget gyakorolja, amelyet az apostolok között Péter apostol. A katolikus tanítás szerint Krisztus kezdettől fogva monarchikus szervezetet adott az egyháznak: egy embernek, Szent Péternek adta benne a főhatalmat, kifejezetten azért, hogy ezáltal az egyház egységes és erős legyen. "Te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat" - mondta Krisztus Simonnak, azaz Péternek. (Máté 16, 18-19.) (A Péter görögül kősziklát jelent). Róma lett az egyház szíve, vagyis a római püspöknek lett elsősége az egész egyházon belül.

 

Kép

 

Mi a pápa csalatkozhatatlansága?

 

A pápai egyeduralom velejárója a pápai tévedhetetlenség vagy más szóval csalatkozhatatlanság. A pápa csalatkozhatatlansága hittétel, amely szerint Péter apostol és utódai az isteni gondoskodás folytán tévedhetetlenek akkor, amikor valamely hittani kérdésben ünnepélyesen és apostoli teljhatalmukra hivatkozva ("ex cathedra") tanítanak. A pápai csalatkozhatatlanságot dogmaként mondta ki az I. Vatikáni Zsinat (1869-1870).

 

 

Hány pápa volt?

 

A történészek között ma sincs teljes egyetértés abban, hogy hányan követték egymást Szent Péter székében az elmúlt közel kétezer évben, az Annuario Pontificio pápai évkönyv 264 pápáról tud. (Egyes pápalisták 263, mások 265 pápát tartanak számon.)

 

 

Kép

 

 

Ki volt a legöregebb és a legifjabb pápa?

 

A leghosszabb ideig, 34 (avagy 37) évig Szent Péter volt Róma püspöke. A most meghalt II. János Pál (26 év, 5 hónap, 17 nap, összesen 9665 nap) a harmadik leghosszabb ideig uralkodó pápa IX. Piusz (31 év, 7 hónap és 23 nap, összesen 11560 nap) mögött. A legrövidebb ideig, négy napig 752-ben II. István ült Szent Péter trónján, aki még beiktatása előtt meghalt. Őt évszázadokig nem is szerepeltették a pápák jegyzékében, de aztán visszakerült, zavart okozva a hasonló nevű pápák számozásában. VII. Orbán pápa 1590-ben 13 napig uralkodott, és még megkoronázása előtt meghalt. A modern idők legrövidebb ideig kormányzó pápája I. János Pál volt, aki 1978-ban a megválasztása utáni 33. napon hunyt el.

 

Hogy hívják a pápát?

 

A pápa nevét megválasztása után veszi fel. A bíboros diakónus megkérdezi a jelöltet, hogy elfogadja-e a választást. Amennyiben ő az Accepto (elfogadom) szóval felel, uralkodása azonnal (és nem néhány nappal későbbi beiktatásától) megkezdődik. Ezután a diakónus azt kérdezi, miként szólítsák, az új pápa pedig bejelenti a magának választott nevet. 533-ban történt először, hogy a pápa nevét megváltoztatta, a szokás 955 óta vált hagyománnyá. A nevekben semmilyen rendszer nincs, a választás általában a közvetlen előd, pártfogó vagy politikai példakép alapján történik. A jelöltnek ezután odahozzák a pápai ruhát, felveszi a palliumot, és a bíborosok kézcsókra járulnak elébe.

 

Milyen a pápa viselete?

 

A pápa rendes napi ruhája finom gyapotból készült fehér reverenda, esetleg visszahajtott ujjakkal; fehér kolláré (gallér), fehér selyem pileolus (kis kerek, nem liturgikus jellegű fejfedő), fehér selyem cingulus (deréköv), melyet hímzett vagy ráfestett pápai címer díszít az aranybojtokkal. A reverendát az udvari szabó készíti el, az övet és a szandálokat (papucsot) rendszerint ajándékba kapja előkelő családoktól vagy a szerzetesrendektől. A szandál bíborselyemből vagy piros bársonyból van, aranyhímzéssel, rajta a görögkereszt. A pápa a reverenda fölött hordja a piros mozzettát, a télen hermelinszegélyes piros bársony, nyáron szegély nélküli, könnyű selyem vállgallért. (Ünnepélyes alkalmakkor a mozzettát és a széles piros stólát a karing fölé veszi fel.) Lakásán kívül, pl. sétán hosszú fehér kabátot vagy skarlátszínű köpenyt, aranybojtokkal díszített vörös kalapot visel.

 

Kép

Melyek a pápa hatalom jelképei?

 

A pápaság legfontosabb jelvénye a pallium, amelyet a pápa mindig használ, megválasztásakor terítik a vállára, és ettől kezdve már pápa. A pallium fehér gyapjúból készült, hat fekete kereszttel átszőtt apostoli jelkép, ami - anyagánál fogva - az ősi pásztori foglalkozásra emlékeztet. Az új halászgyűrűt Róma városa ajándékozza az új pápának, ennek kövét a XIII. századtól a pápák pecsétként is használták. Az egyenes pásztorbot püspökségének jelképe (a többi püspök csak görbe pásztori botot használhat), a halászgyűrű az egyházzal való egységének szimbóluma. A hármas korona, a tiara - amiből minden koronázásra új készül - fejedelemségének mutatója. A pápaság jelképe a pápai címer is, a hármas korona a keresztbe tett, vörös szalaggal összekötött arany és ezüst színű kulcsokkal.

 

Kép