Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DIES IRAE, DIES ILLA

(REQUIEM)

 

Dies irae, dies illa        (Ama végső harag napja)
Solvet saeclum in           (A világot tűznek adja)
Teste David cum Sybilla    (Dávid így s Szibilla hagyja)


Quantus tremor est futurus  (Reszket akkor holt meg élő)
Quando iudex est venturus     (Ha megjön a nagy ítélő)
Cuncta stricte discussurus    (Mindeneket lattal mérő)


Tuba mirum spargens sonum   (Csodakürtök zengenek meg)
Per sepulcra regionum         (Sírok éjén átremegnek)
Coget  omnes ante thronum     (Ítéletre, mindeneknek)


Mors stupebit et natura       (Csodájára a halálnak)
Cum resurget creatura    (Aki rég por, talpra támad)
Judicanti responsura        (Számot adni bírájának)


Liber scriptus proferetur (Kézzel írt könyv nyílik ottan)

In quo totum continetur  (Világ terhe, minden ott van)

Unde mundus iudicetur      (Ítéletre felrovottan)


Iudex ergo cum sedebit                 

(Bíró majd ha széket ül ott)


Quidquid latet, apparebit (Minden rejtek felderül ott)
Nil inultum remanebit    (Zsoldot bűn el nem kerül ott)
Quid sum miser tunc dicturus (Én szegény ott mit beszéljek)
Quem patronus rogaturus  (Pártfogómul kit reméljek)
Cum vix iustus sit securus (Hol a szent is alig él meg?)


Rex tremendae majestatis    (Rettenetes Fejedelem)
Qui salvandos salvas gratis  (Kinél ingyen a kegyelem)
Salva me, fons pietatis    (Örök Jóság, légy jó velem!)


Recordare, Jesu pie      (Kegyes Jézus, kérlek téged)
Quod sum causa tuae viae    (Értem álltál emberséget)
Ne me perdas illa die       (Ne adj érnem gonosz véget)


Quaerens me, sedisti lassus (Munkád, könnyed értem vesztek)
Redemisti crusem passus  (Ennyi kínod, szent kereszted)
Tantus labor non sit cassus  (Ne maradjon céljavesztett)


Iuste iudex ultionis       (Bírája a bosszulásnak)
Donum fac remissionis    (Add kegyelmét tisztulásnak)
Ante diem rationis     (Míg itt nincs a számadásnap)


Ingemisco tamquam reus    (Reszket szívem, sóhajtozván)
Culpa rubet vultus meus    (Vétkemtől vet lángot orcám)
Supplicanti parce, Deus (Légy kegyelmes, Uram, hozzám)


Qui Mariam absolvisti      (Magdolnához lehajoltál)
Et latronem exaudisti     (a latorhoz kegyes voltál)
Mihi quoque spem dedisti    (Énbelém is reményt oltál)


Preces meae non sunt dignae   (Méltó imát nem tud ajkam)
Sed tu bonus fac benigne  (Te könyörülj, Jóság, rajtam)
Ne perenni cremer igne  (Ne veszíts el örök jajban)


Inter oves locum praesta, (Báránykáid közé végy föl)
Et ab hoedis me sequestra  (Válassz el a gödölyéktől)
Statuens in parte dextra.  (Jobbra állass ama széktől)


Confutatis maledictis    (Ha a rosszak zavarodnak)
Flammis acribus addictis, (Fojtó lángok kavarognak)
Voca me cum benedictis    (Akkor engem hívj áldottnak)


Oro supplex et acclinis   (Térden kérlek, ernyedetten)
Cor contritum, quasi cinis (Sír a lelkem megtörötten)
Gere curam mei finis    Ott, a végnél, állj mellettem!)


Lacrimosa dies illa        (Könnyel árad ama nagy nap)
Qua resurget ex favilla     (Hamvukból ha föltámadnak)
Judicandus homo reus        (A bűnösök s számot adnak.)
Huic ergo parce Deus        (Uram, nekik adj jó véget)
Pie Jesu Domine          (Kegyes Jézus, kérünk téged)
Dona eis requiem         (Add meg nekik békességed)