Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Laudetur Jesus Christus!

 

Facere magna et pati fortia hungaricum est.

 

Mit jelent az, hogy Isten szeretet? Először nézzük meg azt, Isten szava a Biblia hogyan írja le a “szeretetet”, aztán néhány Istenre vonatkozó aspektusát is megnézzük. “A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1 Kor 13:4-8a)

Ez Isten definíciója a szeretetről. Ilyen Ő, és a keresztényeknek ez kell, hogy céljuk legyen: fokozatosan ilyenné válni. Isten szeretetét leginkább a János 3:16 és a Róma 5:8 írja le: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Ezekből a versekből láthatjuk, hogy Isten legynagyobb vágya az, hogy csatlakozzunk hozzá az örök hazában a mennyben. Szeret minket, mert így döntött. “Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom” – mondja a Hóseás 11:8b-ben. A szeretet megbocsát. “Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 1Jn. 1,9

A Szeretet (Isten) senkire sem erőlteti rá magát. Azok, akik hozzá jönnek, ezt válaszul teszik az Ő szeretetére. A Szeretet (Isten) mindenkihez kedves. A Szeretet (Jézus) mindenkivel jót tesz válogatás nélkül. A Szeretet (Jézus) nem kívánta el más tulajdonát, hanem panaszkodástól mentes, alázatos életet élt. A Szeretet (Jézus) nem hencegett testi mivoltával, habár bárkit, akivel csak találkozott könnyedén eltiporhatott volna. A Szeretet (Isten) nem követeli az engedelmességet. Isten nem követelte az engedelmességet fiától, hanem Jézus maga döntött úgy, hogy engedelmeskedjen Mennyei Atyjának. “Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta.” Ján 14:31. A Szeretet (Jézus) mindig a más javát kereste/keresi.

A szeretetnek e rövid leírása egy önzetlen életet tár fel előttünk, ellentétbe állítva a természeti ember önző életével. Csodálatos, hogy Isten mindazoknak, akik elfogadják Jézus Krisztust bűnből való személyes megváltójuknak, képessé teszi arra, hogy úgy szeressenek, ahogyan Ő, mégpedig Szentlelke által (Ld: János 1:12, 1 János 3:1, 23, 24). Micsoda kihívás és megtiszteltetés!

 

 

Gertner atya

Keller atya

 

 

 

Imádság Mindszenty József bíboros

szentté avatásáért

 

 

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait,

amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy

"kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az

Egyház javára" (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros

szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében

a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel.

Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat

Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is

imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki

megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg

hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor

Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk

által. Ámen.

Az imameghallgatás kegyelmét szíveskedjék közölni az

Érseki Főhatósággal (1014 Budapest, Úri utca 62.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isten hozott a Gyalogló Chat Egyház szobájának honlapján. A honlapot a Chatszoba vezetői, Keller atya és Gertner atya szerkeszti. Reményeink szerint hasznos anyagokat sikerül erre a honlapra felrakni.

 

A Gyalogló Chaten legtöbbször vasárnaponként 20.15 órakor vehettek részt előadásainkon, az Egyház szobában melynek vágott anyagát itt is el lehet majd olvasni.

 

 

 

Kép

 

 

 

 

Újra netközelben!

 

A mai naptól honlapunk ismét a régi formáját adja. Naponta frissülő hírek, a napi evangéliumok, és sok más minden, itt egy helyen!

 

 

 

 Hamarosan újra beszélgethettek velünk az Egyház szobában.

Addig is  Boldogság Nővér  ügyeletet tart a szobában.

 

 

Készülő előadásaink

 

 

- Valóság vagy hiú ábránd ( érvek és ellenérvek )

- A csodák birodalmában

- A Gonosz , -bűnös lelkek- ( bővített kiadásban )

- A kárhozat útján

- A legnagyobb szentek

 

 

 

Eddigi előadásainkat az  " Előadásaink" menüpontban olvasható. Akár hozzá lehet szólni itt is.

 

 

 

Mivel jelen időszakban sok az elfoglaltságunk (prezentációk, előadások, folyóiratok elkészítése, értekezések, enisztrációk interizálása stb...) ezért ritkábban vagyunk a szobában. Kérjük megértéseteket, és türelmeteket.

 

 

 

 

Kép

Utazásunkhoz mindig a MALÉVET választjuk!

 

 

 

 

 

Köszönettel: 

 

Keller atya                                 Gertner atya

 

© 2009-2010 Copyright by Keller & Gerner Minden

jog fenntartva!

Felhőkép